Przyjęcia

Przyjmowane są osoby w wieku od 15 do 20 roku życia, uzależnione od substancji psychoaktywnych, wyrażające zgodę na podjęcie terapii.
 
W celu zrealizowania przyjęcia konieczny jest wczesniejszy telefoniczny kontakt z ośrodkiem pod nr tel. 71/337 24 07, 71/337 24 08, w trakcie którego zostanie dokonany wpis na Listę Osób Oczekujących. Podstawą jest skierowanie wystawione przez lekarza psychiatę, POZ z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz wskazaniem jako miejsca leczenia Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar we Wrocławiu, al. Jarzębinowa 14/16, lub wyrok Sądu.
Przyjmowane są osoby w trybie pilnym i bez skierowania.
PRAGNIEMY ZWRÓCIĆ PAŃSTWA UWAGĘ NA TO, ŻE TERAPIA W OŚRODKU OPARTA JEST NA ZASADZIE DOBROWOLNOŚCI - OŚRODEK MA CHARAKTER OTWARTY - NIE DYSPONUJE ZABEZPIECZENIAMI DEDYKOWANYMI DLA PLACÓWEK O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
 
 
Dokumenty niezbędne przy przyjęciu:
Skierowanie do ośrodka z rozpoznaniem zespołu uzależnienia według klasyfikacji chorób ICD 10 wystawiona przez lekarza POZ, psychiatrę (na skierowaniu czytelna pieczątka instytucji kierującej, informacja dotycząca tzw. kodów resortowych, czytelna pieczątka lekarza kierującego), wyrok prawomocny Sądu wskazujący naszą placówkę jako miejsce wykonania postanowienia.
Dokument potwierdzający tożsamość ( dziecka i/lub opiekuna, pełnoletni własny).
Dodatkowo, jeżeli są to prosimy o dostarczenie:
- aktualnego (2 lata) opisu RTG klatki piersiowej
- badania do celów epidemiologiczno-sanitarnych
(konieczne w związku z pracą na kuchni)
w/w badania nie są warunkiem przyjęcia do ośrodka
 
Konieczna obecność opiekuna prawnego przy przyjęciu osoby niepełnoletniej (dotyczy również dzieci z placówek, których rodzice nie są pozbawieni praw rodzicielskich)
 
 
Procedura przyjęcia trwa około 2 godzin, opiekunowie mają obowiązek przywieźć dziecko i zostać do jej końca.
Prosimy o nie przywożenie do ośrodka: telefonów, tabletów, laptopów, komputerów, sprzętu do odtwarzania muzyki, drogocennych, pamiątkowych przedmiotów, ubrań i biżuterii.
Do ośrodka należy zabrać: przybory toaletowe, ręcznik, klapki pod prysznic, środki toaletowe (fabrycznie zamknięte, w związku z zakazem używania w ośrodku areozoli). Niewielką ilość rzeczy osobistych z naciskiem na stroje sportowe,  obuwie sportowe, jeden strój wyjściowy – dostosowane do panujących aktualnie warunków atmosferycznych, proponujemy wyposażyć dziecko w kubek, butelkę filtrującą, miskę i sztućce (nie są konieczne, ale pozwalają się dziecku czuć swobodniej)