Uzaleznienia Behawioralne

          Od 15.01.2021 r, w Ośrodku Leczenia i Rehabilitacji Uzależnień Oddział dla Dzieci i Młodzieży Monar Wrocław ul. Jarzębinowa, realizowany był program „Krok po kroku”. Był to program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin realizowany w ramach programu: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Oddziaływaniami z niego wynikającymi objęci są wszyscy pacjenci przejawiający problemowe zachowania w następujących obszarach: internet, komunikatory społecznościowe, gry komputerowe, hazard, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od pornografii, jedzenia, ćwiczeń siłowych.