Witaj na stronie Monar Wrocław - Milejowice

Zgodnie ze Statutem, misją Stowarzyszenia MONAR jest troska o każdego człowieka, który znalazł się w potrzebie i pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji i dbałości o ludzką godność oraz poszanowaniu praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w życiu.

Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję stwarzając warunki do godnego życia ludziom żyjącym na marginesie życia społecznego, osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, samotnym, biednym i bezradnym, żyjącym z HIV, dzieciom ze środowisk społecznie zaniedbanych, osobom chorym, uchodźcom politycznym i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar Wrocław - Milejowice proponuje kompkleksową pomoc osobom uzależnionym na trzech oddziałach: Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Oddział dla Dorosłych oraz Hostel.

Placówka udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o kontrakty z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Udzielamy świadczeń obywatelom Polski oraz obywatelom innych Państw Unii Europejskiej (ubezpieczonym i tym, którzy nie posiadają ubezpieczenia).

 

 

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Wrocław

(siedziba główna)

al. Jarzębinowa 14/16

53-120 Wrocław

tel. 71 337 24 07

tel./fax: 71 337 24 08

Biuro: 511 164 938

 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień

we Wrocławiu

Aleja Jarzębinowa 14/16

53-120 Wrocław

tel. 71 337 24 07

tel./fax 71 337 24 08

 

 

 

Oddział dla Dorosłych w Milejowicach 

Milejowice 1A

55-020 Żórawina

Telefon : 71 316 45 00

Telefon/fax: 71 316 40 78

 

Hostel

Milejowice 1A

55-020 Żórawina

Telefon : 71 316 45 00

Telefon/fax: 71 316 40 78

 

Wspierają nas:

Dahetra-logo_payoff

Od 2017 oddział w Milejowicach realizuje program Gram o siebie! skierowany do osób uzależnionych behawioralnie. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Od 15 lipca do 31 grudnia 2019 r w Ośrodku Leczenia i Rehabilitacji Uzależnień oddział dla dzieci i młodzieży Monar Wrocław ul. Jarzębinowa, realizowany będzie program „Krok po kroku”. Jest to program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin realizowany w ramach programu: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Oddziaływaniami z niego wynikającymi objęci są wszyscy pacjenci przejawiający problemowe zachowania w następujących obszarach: internet, komunikatory społecznościowe, gry komputerowe, hazard, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od pornografii, jedzenia, ćwiczeń siłowych.