Uzależnienia behawioralne

Od 2015 r w Ośrodku realizowany jest równolegle program „Krok po kroku”. Jest to program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin realizowany w ramach programu: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Program, refundowany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będoących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Oddziaływaniami z niego wynikającymi objęci są wszyscy pacjenci przejawiający problemowe zachowania w nastepujących obszarach: internet, komunikatory społecznościowe, gry komputerowe, hazard, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od pornografii, jedzenia, ćwiczeń siłowych, ….