Aktualności

W naszym Ośrodku realizowany jest program terapeutyczny "Wracam do domu", opracowany przez Jarosława Kosińskiego i zespół na bazie wieloletniego doswiadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą uzależniona od substancji psychoaktywnych. Program ten stwarza młodym ludziom możliwość pokonania nałogu, zmiany własnego życia, nabycia, udoskonalenia podstawowych umiejętności społecznych, a wrezultacie powrót do społeczeństwa jako atywny i twórczy jego członek.

Głównym celem programu " Wracam do domu" jest spowodowanie, aby w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku młody człowiek mógł odnaleźć siebie i odkryć w sobie siłę pozwalającą mu wkroczyć w dorosłe życie bez lęku i związanego z nim uciekania w fikcję narkotyku.