Kontakt

 

SOWARZYSZENIE MONAR

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień we Wrocławiu

Aleja Jarzębinowa 14/16

53-120 Wrocław

email: jarzebinowa@monar.org

tel. 71/337 24 07

fax 71/337 24 08

NIP: 899-22-32-521

REGON: 000972654-00137

KONTO DO WPŁAT NAWIĄZEK SĄDOWYCH, DAROWIZN:

PKO BP 97 1020 5242 0000 2102 0484 3431

 

 

W razie pytań, uwag, zastrzeżeń kontakt z:

Dyrektorem Ośrodka

Wiolettą Gadowską tel. 71/337 24 07

 

Kierownikiem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

Agatą Hoffman - Kauc

tel. 71/337 24 07

 

W kwestiach obsługi finansowej kontakt z biurem:

Księgowy Sebastian Zieliński

tel.511 164 938

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00