Program

Ośrodek jest placówką koedukacyjną, dysponuje 30 miejscami w 2,3,4 i 5 osobowych pokojach. Dysponujemy własną pracownią artystyczną, salką sportową, siłownią, na otaczającym budynek terenie rekreacyjnym znajduje się boisko.

 

Program realizowany w Ośrodku kierowany jest do osób w wieku od 15 do 20 roku życia, które decydują się poddać terapii i chcą ją realizować w warunkach bezpiecznych i wolnych od używek. W związku z wiekiem adresatów programu kładziemy duży nacisk na współudział bliskich w procesie zdrowienia.

 

Program jako całość realizowany jest w trzech podstawowych częściach – podstawowej (6 m-cy), intensywnej (2 m-ce) i pogłębionj (4 m-ce). Istnieje mozliwość zakończenia terapii po każdej z nich.

Wszystkie oddziaływania terapeutyczne oparte są na metodzie społeczności terapeutycznej i prowadzone w duchu integracyjnego wykorzystania licznych modeli psychoterapeutycznych.

Podstawowa część terapii jest obowiązkowa dla wszystkich i składa się z 5 etapów.

Pierwszy etap to czas na wzajemne poznanie, zaaklimatyzowanie i zaadaptowanie do nowych warunków. Dokonywana jest diagnoza medyczna – ocena stanu zdrowia fizycznego (internista), diagnoza psychiatryczna. Przeprowadzony jest wywiad anamnestyczny przez terapeutę prowadzącego, stanowiący podstawę do diagnozy problemowej. Odbywają się spotkania indywidualne i grupowe, których nadrzędnym celem jest wzbudzanie i/lub wzmacnianie motywacji do zmiany. Kolejny etap to czas konstruowania w oparciu o diagnozę problemową planu terapii dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdego z naszych pacjentów.

W trakcie relizacji wszystkich etapów relizowane są następujące cele:

  • rozpoznawanie własnych problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz zdobywanie wiedzy i umiejetności rozwiązywania ich;
  • kształtowanie umiejętności zmniejszania i opanowywania własnego lęku, napięć i zachowań agresywnych;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych umożliwiających budowanie i podtrzymywanie otwartych, bliskich i satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi (przede wszystkim z własną rodziną, rówieśnikami, dorosłymi);
  • rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i trudności osobistych;
  • stymulowanie rozwoju osobistego, wypracowywanie sposobów samoraealizacji;
  • rozbudzanie zainteresowań, kształtowanie postawy twórczej, umiejętności realizowania własnych wartości;
  • nauka dbania o własne zdrowie, ciało, sprawność fizyczną etc;

W realizacji wyżej opisanych celów podstawowe oddzaływania terapeutyczne wzbogacamy o program arteterapii (zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne) oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne.

Od 2015 r w Ośrodku realizowany jest równolegle program „Krok po kroku”. Jest to program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin realizowany w ramach programu: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Program, refundowany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będoących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Oddziaływaniami z niego wynikającymi objęci są wszyscy pacjenci przejawiający problemowe zachowania w nastepujących obszarach: internet, komunikatory społecznościowe, gry komputerowe, hazard, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od pornografii, jedzenia, ćwiczeń siłowych, ….

Tygodniowy harmonogram pracy z pacjentem

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Odprawa Społeczność planowa poranna

Trening umiejętności społecznych/Ergoterapia

Grupa edukacyjno - motywacyjna

Grupa radzenia sobie z emocjami poprzez aktywność fizyczną - zajęcia rekreacyjno - sportowe

Terapie Indywidualne

Konsultacje internistyczne

Zebranie zarządu – tygodniowe

Zebranie SOM-u

Społeczność planowa wieczorna

 

Odprawa Społeczność planowa poranna

Konsultacje psychiatryczne/psychologiczne

Trening umiejętności społecznych/Ergoterapia

Grupa edukacyjno – motywacyjna

 Zarzadzanie stresem poprzez aktywność fizyczną –zajęcia sportowo-rekreacyjne

Terapie Indywidualne

Zebranie zarządu codzienne

 Zebranie SOM-u

Społeczność planowa główna

Odprawa Społeczność planowa poranna

Trening umiejętności społecznych/Ergoterapia

Grupa edukacyjno – motywacyjna

 Grupa radzenia sobie z emocjami poprzez aktywność fizyczną - zajęcia rekreacyjno - sportowe

Terapie Indywidualne

Arteterapia – warsztaty teatralne

Zebranie zarządu codzienne

Zebranie SOM-u

Społeczność planowa wieczorna

 

 

 

Odprawa Społeczność planowa poranna

Konsultacje psychiatryczne/psychologiczne

Trening umiejętności społecznych/Ergoterapia

Grupa edukacyjno – motywacyjna / Szkolenia techniczne i bezpieczeństwa w pracy

Zarzadzanie stresem poprzez aktywność fizyczną –zajęcia sportowo-rekreacyjne

Zebranie zarządu codzienne

Zebranie SOM-u

Społeczność planowa wieczorna

 

Odprawa Społeczność planowa poranna

Trening umiejętności społecznych/Ergoterapia

 Arteterapia – warsztaty muzyczne

Grupa edukacyjno – motywacyjna

 Grupa radzenia sobie z emocjami poprzez aktywność fizyczną - zajęcia rekreacyjno - sportowe

Zebranie zarządu codziennego

Zebranie SOM-u

Społeczność planowa główna

 

Odprawa Społeczność planowa poranna

Trening umiejętności społecznych/Ergoterapia

Terapie Indywidualne

Poradnictwo rodzinne

Zarzadzanie stresem poprzez aktywność fizyczną –zajęcia sportowo-rekreacyjne

Czas wolny

Zebranie zarządu codzienne

Zebranie SOM-u

Społeczność planowa wieczorna

 

 

 

Spotkanie poranne

Grupa radzenia sobie z emocjami poprzez aktywność fizyczną - zajęcia rekreacyjno - sportowe

Poradnictwo rodzinne

Terapie Indywidualne

Zajęcia integracyjno-rekreacyjne

Czas wolny

Zebranie zarządu codzienne

Zebranie SOM-u

Społeczność planowa wieczorna