Przyjęcia

Przyjęcie do Ośrodka
W celu podjęcia terapii na naszej placówce prosimy o kontat telefoniczny   pod nr.: 71-316-45-00
Przyjmujemy osoby uzależnione od narkotyków

  • W przypadku występowania fizycznych objawów abstynencyjnych konieczne jest wcześniejsze leczenie detoksykacyjne.
  • W chwili przyjęcia wymagana jest całkowita abstynencja od narkotyków, alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych.
  • Przyjmujemy osoby pełnoletnie po wyżej 35 roku życia. Osoby młodsze z wielolketnim uzależnieniem będące w trudnej sytuacji życiowej mogą również ubiegać się o przyjęcie.

Zasady postępowania w Ośrodku:

  • Osoba zainteresowana leczeniem w naszej placówce powinna skontaktować  się z nami telefonicznie
  • w trakcie rozmowy terapeutą dyżurnym  przeprowadzany jest wstępna weryfikacja, ustalany termin i warunki przyjęcia,
  • Osoba zainteresowana przyjeżdża  do ośrodka w wyznaczonym terminie w stanie trzeźwym. 
  • Należy ze sobą zabrać

- aktualne skierowanie,
- zdjęcie RTG klatki piersowej wraz z opisem (nie stasze niz 6 m-cy)
- potwierdzenie ubezpieczenia (w przypadku osób ubezpieczonych)
- jeśli był odbyty detoks to dokumenty z oddziału detoksykacji
- dokument potwierdzający tożsamość,
-  dokumentację dotyczącą wcześniejszych leczeń,
- badania lekarskie,
Dni przyjęcia:
Poniedziałki od 12.00 do 15.00
Wtorek: do 13.30
Środy: do 13.30
Czwartki: do 13.30